Autentificare
Am uitat parola
Articole
Programul anual al achizitiilo...
Modificările aduse prin noul act normativ nu sunt de substanţă, însă e...
Initierea procedurii de atribuire
Referitor la condiţiile de iniţiere a unei proceduri de atribuire, trebuie sub...
Achizitia directa
Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achi...
Proceduri declansate de Comisi...
În continuare vom reda, însoțite de scurte comentarii, câteva...
Procedurile privind incalcarea...
Punerea în aplicare a dreptului comunitar înseamnă adoptarea de mă...
Negocierea cu publicarea preal...
Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de ac...
Sistemul de achizitii dinamic
Sistemul de achizitii dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in...
Autoritatile contractante din ...
Autoritățile contractante din domeniul apărării ţării şi securităţii na...
Interoperabilitatea sistemelor...
  Unul dintre elementele cheie ale integrarii economice la nivel european ...
Concursul de solutii
Definiție Procedură de achiziție publică specială prin care o autoritate co...
Considerati noul cod de achizitii o imbunatatire in domeniu ?

Parlamentul European

Parlamentul European reprezintǎ cetǎţenii din Statele Membre ale Uniunii Europene. Este singura instituţie a Uniunii Europene ai cǎrei membri sunt aleşi în mod democratic, la fiecare cinci ani, prin vot universal direct. Reuniunile şi deliberǎrile Parlamentului European sunt publice. Deciziile, luǎrile de poziţie şi dezbaterile parlamentare sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul Parlamentului European,  http://www.europarl.Europa.eu.

Parlamentul European este ales la fiecare cinci ani. Ultimele alegeri parlamentare au avut loc între 10 şi 13 iunie 2004, în funcţie de ziua fixatǎ de fiecare Stat Membru în parte. Alegerea deputaţilor români şi bulgari are loc în 2007.

Scurt istoric


Comunitatea Europeanǎ a Cǎrbunelui şi Oţelului (CECO), înfiinţatǎ în septembrie 1952, prevede crearea unei "Adunǎri Comune" alcǎtuite din 78 de membri desemnaţi de parlamentele naţionale ale celor şase state fondatoare (Franţa, Germania, Italia, Regatul Ţǎrilor de Jos, Luxemburg şi Belgia). Semnarea în 1957 a Tratatelor de la Roma privind crearea Comunitǎţii Economice Europene şi a Comunitǎţii Europene a Energiei Atomice, a dus la unificarea adunǎrilor parlamentare din cadrul fiecǎreia dintre cele trei comunitǎţi sub numele de Adunarea Parlamentară Europeanǎ (142 de membri). În 1962 instituţia este redenumitǎ Parlamentul European, iar în 1979 au loc primele alegeri prin vot universal direct.

Cum este organizat Parlamentul European

Sediul Parlamentului European se aflǎ la Strasbourg, însǎ activitǎţile Parlamentului se desfaşoarǎ, din motive istorice, în trei sedii de lucru: Strasbourg, simbol al reconcilierii franco-germane, unde au loc lunar sesiunile plenare, Bruxelles, unde au loc sesiunile plenare suplimentare, reuniunile comisiilor parlamentare şi ale grupurilor politice şi Luxembourg, unde se aflǎ Secretariatul General.

    * Preşedintele Parlamentului European

Preşedintele Parlamentului European coordoneazǎ ansamblul activitǎţilor Parlamentului şi ale instituţiilor subordonate, prezideazǎ sesiunile plenare, reuniunile Biroului şi ale Conferinţei preşedintţlor grupurilor parlamentare şi confirmǎ formal adoptarea bugetului. Totodatǎ, reprezintǎ Parlamentul European în relaţiile internaţionale şi în relaţia cu alte instituţii comunitare. Întrucât mandatul preşedintelui este de doi ani şi jumatate, cu posibilitatea de reînnoire, noi alegeri au loc la jumǎtatea mandatului. În 2007, Hans Gert Pottering a fost ales Preşedintele Parlamentului European.

    * Membrii Parlamentului European

Dupǎ desfǎşurarea alegerilor din ianuarie 2007 Parlamentul European numǎrǎ 785 de membri. Este cel mai mare parlament democratic din lume. Din 1979 membrii Parlamentului sunt aleşi prin vot universal direct fie la nivel regional (de pildǎ, în Belgia, Franţa, Italia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) fie la nivel naţional (Austria, Danemarca, Spania, Luxemburg, Republica Cehǎ, România). În Belgia, Grecia, Cipru şi Luxemburg votul este obligatoriu.

Egalitatea de gen şi transparenţa sunt principii care conduc modul de funcţionare al Parlamentului European: în 1979, doar 16, 5% dintre fotoliile parlamentare erau ocupate de femei. Astǎzi, procentul a crescut la 30,3%, mai mult decât în majoritatea Statelor Membre. În ce priveste transparenţa, membrii Parlamentului sunt obligaţi sǎ menţioneze într-un registru public activitǎţile profesionale şi orice altǎ funcţie deţinutǎ sau activitate remuneratǎ.

In 2005 Parlamentul şi Consiliul au decis asupra unui statut unitar pentru toţi membrii, care sǎ elimine disparitǎţile existente între regimurile naţionale ale statelor membre şi care sǎ asigure mai multǎ transparenţǎ în remunerarea acestora.

Noul statut va intra în vigoare dupǎ alegerile din 2009. Salariul membrilor este stabilit la 7000 Euro pe lunǎ, punând capǎt diferenţelor dintre Statele Membre. Impozitul pe venit va intra la bugetul UE.  De asemenea, cheltuielile de transport nu vor mai fi rambursate pe baza unui tarif uniform, ci în functie de costurile reale ale deplasǎrii. Se creeazǎ un fond de pensii din cotizaţiile plǎtite Parlamentului. Cu toate acestea, art. 25 din statut prevede cǎ deputaţii care sunt realeşi pentru un nou mandat pot opta pentru menţinerea regimului naţional în vigoare pânǎ în 2009 în ce priveşte indemnizaţia de membru al Parlamentului European şi diverse cotizaţii, cu condiţia ca decizia lor în acest sens sǎ fie comunicatǎ în scris preşedintelui Parlamentului European în termen de 30 de zile de la data intrǎrii în vigoare a noului statut. 

Pentru mai multe detalii, consultaţi Decizia Parlamentului European din 28 septembrie 2005 prin care se adoptǎ un Statut pentru membrii Parlamentului European, JOUE L 262/1, 7/10/2005, 2005/684/EC, Euratom.

 

 

continuarea in pagina urmatoare ...


Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.