Autentificare
Am uitat parola
Articole
Programul anual al achizitiilo...
Modificările aduse prin noul act normativ nu sunt de substanţă, însă e...
Initierea procedurii de atribuire
Referitor la condiţiile de iniţiere a unei proceduri de atribuire, trebuie sub...
Achizitia directa
Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achi...
Proceduri declansate de Comisi...
În continuare vom reda, însoțite de scurte comentarii, câteva...
Procedurile privind incalcarea...
Punerea în aplicare a dreptului comunitar înseamnă adoptarea de mă...
Negocierea cu publicarea preal...
Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de ac...
Sistemul de achizitii dinamic
Sistemul de achizitii dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in...
Autoritatile contractante din ...
Autoritățile contractante din domeniul apărării ţării şi securităţii na...
Interoperabilitatea sistemelor...
  Unul dintre elementele cheie ale integrarii economice la nivel european ...
Concursul de solutii
Definiție Procedură de achiziție publică specială prin care o autoritate co...
Considerati noul cod de achizitii o imbunatatire in domeniu ?

Autoritatile contractante din domeniul apararii tarii si securitatii nationale

de Ramona Tisanu, Expert in consultanta juridica, Colegiul Consilierilor Juridici din Romania

Autoritățile contractante din domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale, atunci când atribuie contracte de achiziție publică nu au obligaţia de a aplica prevederile O.U.G. nr. 34/2006 (art.11) atunci când aceste contracte pot conduce la furnizarea unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară intereselor esenţiale de securitate ale ţării sau implică protecţia unor interese esenţiale de securitate ale ţării în legătură cu producţia sau comercializarea de arme, muniţii şi material de război.

Pentru aceste tipuri de contracte, legea prevede că Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea acestor contracte de achiziţie publică și că aplicarea acestor prevederi nu trebuie să conducă la alterarea concurenţei pe piaţa produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.

Aceste prevederi, de asemenea transpuse din Directiva 2004/18/CE, sunt preluate din Tratatul asupra Comunităților Europene, art. 296 1 lit. b), care arată că Statele Membre pot lua măsuri de neaplicare a directivelor în materie de achiziție publică, în situația în care aceste măsuri sunt necesare pentru protecția intereselor esențiale de securitate națională și sunt legate de producția de arme, muniții și materiale de război.

Trebuie precizat că există o listă a acestor tipuri de produse, listă ce face obiectul Deciziei Consiliului din 15 aprilie 1958.

Furnizarea de uniforme, echipamente medicale sau farmaceutice, computere, hrană sau pături nu constituie excepții în sensul celor arătate mai sus.

Nici lucrările sau serviciile nu pot constitui astfel de excepții, decât în situații deosebite.
În ultimii ani, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană de Justiţie a hotărât că apelarea tot mai frecventă la derogările de la legislaţia comunitară, așa cum este cea menţionată la articolul 2961 lit. b) din tratat, trebuie să fie limitată doar la ipoteze excepţionale şi clar definite și să nu devină o regulă.

Comisia Europeană a mai constatat că majoritatea echipamentelor de apărare şi de securitate sunt achiziţionate în baza unor norme şi proceduri de atribuire naţionale necoordonate.
Aceste dispoziţii diferă radical la nivel de publicare, de proceduri de depunere a ofertelor, de criterii de selecţie şi de atribuire etc.

Această eterogenitate juridică reprezintă un obstacol major în calea instituirii unei pieţe europene a echipamentelor de apărare şi oferă posibilitatea nerespectării principiilor din tratat, în special a celor legate de transparenţă, de nediscriminare şi de tratament egal, pe segmente vaste ale pieţelor de apărare din Europa.

De asemenea, crearea unei pieţe europene a echipamentelor de apărare reprezintă un factor-cheie pentru susţinerea politicii europene de securitate şi de apărare (PESA). În domeniul achiziţiilor publice, acest fapt necesită un nou cadru legislativ european corespunzător pentru atribuirea contractelor sensibile de achiziţii publice în domeniul apărării şi securităţii. Obiectivul Comisiei Europene a devenit limitarea, în domeniile apărării şi securităţii, la posibilitatea folosirii derogărilor din tratat şi din Directiva 2004/18/CE la cazurile excepţionale, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, respectându-se în acelaşi timp interesele de securitate ale statelor membre.

Prin urmare s-a propus introducerea unui nou instrument juridic adaptat la particularităţile achiziţiilor din aceste sectoare, identificate ca fiind „sensibile” şi în cadrul cărora atribuirea contractelor impune o serie de exigenţe şi de precauţii speciale.

Astfel, după dezbateri de mai bine de 1 an de zile în cadrul grupurilor de lucru specializate în achiziții publice la nivelul Comisiei Europene sau Consiliului European, a fost edictată DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind coordonarea procedurilor de atribuire a anumitor contracte de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii în domeniile apărării şi securităţii.

Această directivă a trecut, în primă lectură, la Parlamentul European, urmând, ca, după traducerea ei în toate limbile Statelor Membre, să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.