Autentificare
Am uitat parola
Articole
Programul anual al achizitiilo...
Modificările aduse prin noul act normativ nu sunt de substanţă, însă e...
Initierea procedurii de atribuire
Referitor la condiţiile de iniţiere a unei proceduri de atribuire, trebuie sub...
Achizitia directa
Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achi...
Proceduri declansate de Comisi...
În continuare vom reda, însoțite de scurte comentarii, câteva...
Procedurile privind incalcarea...
Punerea în aplicare a dreptului comunitar înseamnă adoptarea de mă...
Negocierea cu publicarea preal...
Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de ac...
Sistemul de achizitii dinamic
Sistemul de achizitii dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in...
Autoritatile contractante din ...
Autoritățile contractante din domeniul apărării ţării şi securităţii na...
Interoperabilitatea sistemelor...
  Unul dintre elementele cheie ale integrarii economice la nivel european ...
Concursul de solutii
Definiție Procedură de achiziție publică specială prin care o autoritate co...
Considerati noul cod de achizitii o imbunatatire in domeniu ?

Sistemul de achizitii dinamic

de Stefan Calota, Expert in sisteme electronice de achizitii, Membru Corespondent

Sistemul de achizitii dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in timp si deschis pe intreaga sa Durata oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si evaluare si care a prezentat o oferta orientativa conforma cu cerintele caietului de sarcini.

Aplicarea sistemului de achizitii dinamic (SAD) ca modalitate speciala de atribuire a contractelor de achizitii publice este reglementata de Ordonanata nr 34/2006 cu modificarile si completarile acesteia aduse de Legea 337/2006 si OG 94/2007 – consolidate in cadrul Ordonantei nr 34/2006 actualizata pana la data de 12 martie 2009.

Autoritatile contractante au dreptul de a utiliza sistemul de achizitii dinamic numai prin intermediul SEAP si numai pentru achizitia unor produse de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac nevoile autoritatii contractante. Hotararea 198/2008 prevede obligatia operatorului SEAP de a prezenta ANRMAP si MCTI proiectul tehnic aferent realizarii sistemelor de achizitie dinamice pana la data de 15 septembrie 2008, ulterior acestei date urmand sa se realizeze implementarea in SEAP a functionalitatilor tehnice care vor permite aplicarea SAD.

Sistemul de achizitii dinamic se initiaza prin publicarea in SEAP a anuntului de participare. In functie de valoarea estimata din anuntul de participare, este posibila validarea anuntului de catre ANRMAP sau transmiterea spre publicare in OJEU, anterior publicarii in SEAP, conform pragurilor de validare ANRMAP, respectiv de transmitere la OJEU. Valoarea estimata din anuntul de participare reprezinta valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achizitie dinamic respectiv, pe intreaga sa Durata. Durata unui sistem de achizitie dinamic stabilita de autoritatea contractanta nu poate fi mai mare de 4 ani, decat in cazuri exceptionale, temeinic justificate.

Sistemul de achizitii dinamic se deruleaza in doua etape: preselectia ofertantilor, proces care ramane deschis pe toata Durata desfasurarii SAD si o faza repetitiva de atribuire a unui contract specific in cadrul SAD, prin aplicarea procedurii de licitatie electronica.

Pe intreaga Durata de desfasurare a sistemului de achizitii dinamic orice operator economic interesat isi poate depune o oferta orientativa in vederea admiterii in sistem. Operatorilor economici interesati de participarea la SAD nu li se va solicita taxa de participare. Oferta orientativa contine raspunsurile la criteriile de calificare, documentele de calificare si propunerea tehnica si optional, pretul; de asemenea, in cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa dpdv economic, oferta orientativa va cuprinde si raspunsurile la criteriile de evaluare.

Autoritatea contractanta organizatoare are obligatia evaluarii unei oferte orientative in maxim 15 zile de la primirea acesteia, prin verificarea indeplinirii criteriilor de calificare stabilite in anuntul de participare si a conformitatii ofertei tehnice prezentate cu cerintele din caietul de sarcini. La finalizarea evaluarii unei oferte orientative sistemul va genera o notificare catre ofertant, continand decizia autoritatii contractante de admitere sau respingere in SAD. Oricand pe perioada desfasurarii SAD un ofertant respins are posibilitatea transmiterii unei oferte orientative imbuntatatite, pentru a fi admis in sistem.

In vederea atribuirii unui contract in cadrul SAD, autoritatea contractanta are obligatia publicarii in SEAP a unui anunt de participare simplificat in care stabileste, printre alte elemente, data limita de depunere a ofertelor orientative. Data limita de depunere a ofertelor orientative reprezinta termenul pana la care un operator economic isi poate depune oferta orientativa pentru a participa la achizitia initiata prin publicarea anuntului simplificat respectiv. Operatorii economici pot depune oferte orientative si dupa expirarea acestui termen, insa in cazul admiterii vor putea participa doar la achizitiile initiate ulterior in cadrul SAD.

Indiferent de valoarea estimata din anuntul de participare simplificat, acesta se va transmite spre publicare in OJEU doar daca si anuntul de participare general a fost transmis la OJEU. Se valideaza de catre ANRMAP anunturile de participare simplificate care se trimit la OJEU, si cele care nu se trimit la OJEU dar sunt peste pragul de validare al ANRMAP.

In functie de valoarea estimata totala a SAD (cea din anuntul de participare general), autoritatea contractanta nu poate stabili o data limita de depunere a ofertelor orientative mai mica decat 15 zile de la data publicarii anuntului simplificat, in cazul unei valori estimate totale mai mari de 125.000 EUR, sau mai mica decat 5 zile de la publicarea anuntului simplificat, daca valoarea estimata totala este mai mica sau egala decat 125.000 EUR.

Ulterior finalizarii evaluarii tuturor ofertelor orientative primite pana la termenul mentionat anterior, autoritatea contractanta are posibilitatea configurarii si publicarii fazei de licitatie electronica. La publicarea licitatiei electronice SEAP va transmite automat invitatii de participare tuturor operatorilor economici admisi in SAD care si-au depus oferta orientativa anterior datei limita de depunere a ofertelor orientative aferenta achizitiei respective. Participarea acestor ofertanti la faza de licitatie electronica este conditionata de inscrierea la licitatie. In cazul in care un ofertant nu a inclus oferta de pret in cadrul ofertei orientative, va trebui sa o depuna la inscrierea la licitatia electronica. Oferta ferma depusa in cadrul licitatiei electronice este formata din oferta de pret si, in cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa dpdv economic, valorile de raspuns la criteriile de evaluare electronice, daca autoritatea contractanta a configurat desfasurarea de runde in cadrul licitatiei pentru imbunatatirea acestora. Depunerea ofertei ferme sau imbunatatirea acesteia in cadrul unei licitatii electronice nu influenteaza valorile de pornire ale unui ofertant la faza de licitatie electronica a unei achizitii publicate ulterior in cadrul SAD.

Publicarea unui nou anunt de participare simplificat in cadrul SAD se poate face doar dupa atribuirea achizitiei curente, prin publicarea unui anunt de atribuire. Indiferent de valoare, anuntul de atribuire se va transmite la OJEU doar daca si anuntul de participare simplificat aferent a fost transmis la OJEU. Validarea de catre ANRMAP a anuntului de atribuire se va realiza in cazul in care si anuntul de participare simplificat a fost validat de ANRMAP, sau daca valoarea din anuntul de atribuire depaseste pragul de validare ANRMAP.


podinacristina

SC OptiX SECURITY SYSTEM SRL va sta la dispozitie pentru consultanta, proiectare si implementare a sistemelor de supraveghere video IP, ANALOG, HD, sisteme de alarmare impotriva efractiei.n Toate sistemele de supraveghere comercializate de OptiX SECURITY SYSTEM SRL includ posibilitatea de fi accesate de la distanta, online, in timp real de pe PC, laptop, Mac, iPhone, Android, BlackBerry etc. si pot fi configurate impreuna cu sistemul de alarma sa trimita alerte instant pe smartphone in momentul detectarii miscarii din fata oricarei camere in momentul cand sistemul de alarma este activat !n Pentru indentificarea cat mai buna a solutiilor de care aveti nevoie si personalizarea ofertei, va rugam sa ne contactati. MAGAZIN: G.Cosbuc 37/1, Baia Mare, Maramures, ing. Podina Daniel,Tel.0765 432414, email: office@optix.ro

Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.