Autentificare
Am uitat parola
Articole
Programul anual al achizitiilo...
Modificările aduse prin noul act normativ nu sunt de substanţă, însă e...
Initierea procedurii de atribuire
Referitor la condiţiile de iniţiere a unei proceduri de atribuire, trebuie sub...
Achizitia directa
Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achi...
Proceduri declansate de Comisi...
În continuare vom reda, însoțite de scurte comentarii, câteva...
Procedurile privind incalcarea...
Punerea în aplicare a dreptului comunitar înseamnă adoptarea de mă...
Negocierea cu publicarea preal...
Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de ac...
Sistemul de achizitii dinamic
Sistemul de achizitii dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in...
Autoritatile contractante din ...
Autoritățile contractante din domeniul apărării ţării şi securităţii na...
Interoperabilitatea sistemelor...
  Unul dintre elementele cheie ale integrarii economice la nivel european ...
Concursul de solutii
Definiție Procedură de achiziție publică specială prin care o autoritate co...
Considerati noul cod de achizitii o imbunatatire in domeniu ?
37 rezultate

Initierea procedurii de atribuire

de Gelu Cazan , 06/11/2009

Referitor la condiţiile de iniţiere a unei proceduri de atribuire, trebuie subliniat că noul act normativ aduce o modificare semnificativă faţă de prevederile anterioare.Singura condiţie explicită care apare acum la art. 6 alin. (1) este următoarea: „Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată documentaţia de atribuire sau, după caz, documentaţia de concurs.”Să ne reamintim că ...

vezi tot articolul

Programul anual al achizitiilor publice

de Gelu Cazan , 06/11/2009

Modificările aduse prin noul act normativ nu sunt de substanţă, însă este interesant de menţionat un anumit detaliu referitor la acest aspect. Concret, la art. 3 alin. (1) lit. a) se precizează că una dintre atribuţiile autorităţii contractante este „elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial p...

vezi tot articolul

Achizitia directa

de Marius Gogescu, Expert in achizitii publice, Administraţia publică centrală , 07/07/2009

Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achiziție publică, ci o modalitate de a cumpăra produse, servicii sau lucrări a căror valoare, fără TVA, pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare în parte nu depășește un anumit prag valoric (echivalentul în lei a 15.000 euro, așa cum este prevăzut în legislația română în vigoare sau mult mai mare potrivit legislației comunitare).   Mai înai...

vezi tot articolul

Modalitatea de calcul a amenzilor și penalităților care pot fi impuse statelo...

de Ramona Tisanu, Expert in consultanta juridica, Colegiul Consilierilor Juridici din Romania , 09/06/2009

[I. Introducere] În cea de a treia secțiune destinată modalității de calcul a amenzilor și penalităților ce pot fi impuse statelor membre pentru nerespectarea hotărârilor Curții Europene de Justiție vom detalia procedura de stabilire de către Comisia Europeană a cuantumurilor acestor impunități.Comisia a detaliat posibilitatea aplicării de sancţiuni financiare unui stat membru care nu a executat o hotărâre de constatare a unei încălc...

vezi tot articolul

Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

de Marius Gogescu, Expert in achizitii publice, Administraţia publică centrală , 09/06/2009

Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică prin care o autoritate contractantă negociează cu candidații preselectați/selectați clauzele contractuale, inclusiv prețul.  Sunt reglementate două tipuri de negocieri: a) cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare; b) fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare; Pentru fiecare din cele două tipuri de negocieri legea prevede expres și limi...

vezi tot articolul