Autentificare
Am uitat parola
Articole
Programul anual al achizitiilo...
Modificările aduse prin noul act normativ nu sunt de substanţă, însă e...
Initierea procedurii de atribuire
Referitor la condiţiile de iniţiere a unei proceduri de atribuire, trebuie sub...
Achizitia directa
Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achi...
Proceduri declansate de Comisi...
În continuare vom reda, însoțite de scurte comentarii, câteva...
Procedurile privind incalcarea...
Punerea în aplicare a dreptului comunitar înseamnă adoptarea de mă...
Negocierea cu publicarea preal...
Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de ac...
Sistemul de achizitii dinamic
Sistemul de achizitii dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in...
Autoritatile contractante din ...
Autoritățile contractante din domeniul apărării ţării şi securităţii na...
Interoperabilitatea sistemelor...
  Unul dintre elementele cheie ale integrarii economice la nivel european ...
Concursul de solutii
Definiție Procedură de achiziție publică specială prin care o autoritate co...
Considerati noul cod de achizitii o imbunatatire in domeniu ?
Legislatie Europeana, 3 rezultate

Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene

DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 modifica  Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice

vezi tot articolul

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene

privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii TITLUL IDEFINIŢII ŞI PRINCIPII GENERALEArticolul 1Definiţii (1) În sensul prezentei directive, se aplică definiţiile prevăzute la alineatele (2)-(15). (2) - a „Contractele de achiziţii publice” sunt contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sa...

vezi tot articolul

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene

TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE APLICABILE CONTRACTELOR ŞI CONCURSURILOR DE PROIECTE CAPITOLUL I Termeni de bază Articolul 1 Definiţii (1) În sensul prezentei directive, se aplică definiţiile formulate în prezentul articol. (2) (a) „Contracte de bunuri, lucrări şi servicii” reprezintă contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între una sau mai multe entităţi contractante menţionate la articolul 2 ali...

vezi tot articolul
<<
1
>>