SICAP este o platforma electronica care asigură transparența procesului și procedurilor de achiziții publice. Prin interemediul platformei SICAP, autoritatile publice isi achizitioneaza, prin mijloace electronice, bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii, sau lucrari pentru unitatea administrativa in cauza.

Site-ul oficial SICAP este www.e-licitatie.ro

In SICAP se vor inscrie atat Autoritatile Contractante care vor publica anunturile de achizitie, cat si Ofertantii care doresc sa participe la licitatii in vederea castigarii contractelor. Cu o precizare,

Ofertantii care doresc sa participe la licitatii offline, in afara SEAP, trimitand oferta direct Autoritatii Contractante, nu sunt obligati sa se inregistreze in SICAP.

Conform legii, toate autoritatile contractate sunt obligate sa se înscrie in SICAP si sa publice anunturile de intentie, participare si atribuire pentru procedurile proprii.

Pana in 2018 ponderea contractelor de achizitie publica atribuite electronic trebuie sa ajunga la 100%, adica cu ajutorul unei platforme precum SICAP, sau un echivalent.

Ce este SICAP?
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

82 + = 83